Welkom!

Wie zijn wij?

Van Elburg Secretariaat is het zelfstandig secretariaatskantoor van Gina van Elburg en staat sinds 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit secretariaatskantoor staat voor een persoonlijke dienstverlening met een gedegen en professionele aanpak. De basis voor een goede samenwerking is het wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Contact

  •   06 306 196 44
  •   info@secretariaatvanelburg.nl

Uw secretaresse

Gina van Elburg

Gina van Elburg


Als zeer ervaren directiesecretaresse met een Schoeversdiploma verzorgt Gina van Elburg alle werkzaamheden op het gebied van secretariële dienstverlening.
Iedere onderneming heeft andere wensen op het gebied van ondersteuning en daarom kunnen de taken variëren.
Van Elburg heeft meer dan 30 jaar ervaring met het aansturen van secretariaten en het notuleren van alle vergadervormen voor alle soorten ondernemingen en diverse gremia.
Daarnaast is Van Elburg beschikbaar om tijdelijk of voor langere tijd de steun en toeverlaat van de directeur of het management te zijn.
Het is een duizendpoot, de spin in het web en weet wat het betekent om dienstverlener te zijn, ze is flexibel, discreet, accuraat, gestructureerd, proactief en servicegericht. Met uitgebreide ervaring binnen de wereld van de politie, de provincie, de gemeente, de vastgoedbranche en diverse grote en minder grote ondernemingen heeft Van Elburg een schat aan ervaring.

Werkzaamheden

Notuleren

Voor alle soorten overleggen kunt u een correcte verslaglegging op niveau van ons verwachten. Van Elburg Secretariaat heeft ruime ervaring met notuleren van de volgende overleggen:

  • VvE – vergaderingen
  • Gemeenteraadsvergaderingen
  • Management teamvergaderingen
  • Directievergaderingen
  • Projectgroep vergaderingen
  • Bouwvergaderingen;
  • Algemene ledenvergaderingen

U kunt altijd een verslag van hoge kwaliteit tegemoet zien. Of het nu gaat om het vastleggen van bijeenkomsten, hoorzittingen, functioneringsgesprekken of andere vergaderingen.

 

VvE Vergaderingen

Sinds 2015 wordt Van Elburg vooral ingezet bij ledenvergaderingen van Verenigingen van Eigenaars.

Een VvE is verplicht minimaal één keer per jaar een vergadering van eigenaars te organiseren. De jaarvergadering dient op grond van de wet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar plaats te vinden. Een boekjaar loopt in de meeste gevallen gelijk met een kalenderjaar, maar de splitsingsakte kan hiervan afwijken.

Tijdens de jaarvergadering van de VvE dient het bestuur onder andere een jaarverslag uit te brengen over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde financiële beheer en beleid. De financiële jaarstukken van het afgelopen boekjaar moeten ter goedkeuring en vaststelling aan de vergadering van eigenaars voorgelegd worden.

Daarnaast worden tijdens de vergadering allerlei lopende zaken behandeld zoals onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan het complex. 
De stand van zaken van de Meerjarenonderhoudsprognose is een vast onderdeel van de meeste VvE vergaderingen.

Een hot item op dit moment is dat het aardgas uit de Nederlandse samenleving moet verdwijnen. Nederland moet helemaal klimaat- en energieneutraal worden. Dit geldt ook voor alle gebouwen, dus ook voor de VvE-appartementencomplexen. Het vervangen van rookgasafvoeren na de aanschaf van een nieuwe gasgestookte CV-ketel is een punt waar elke eigenaar mee te maken krijgt.

Overlastkwesties komen ook met regelmaat aan bod tijdens de VvE vergaderingen. Lawaai, stank, vuil, geblaf en zwerffietsen zijn vaak onderwerpen die de gemoederen bezig houden.

 

Van een kapotte afstandsbediening van de garagedeur, wel of geen spiegels in de lift, de kleur van de zonwering, bloembakken bij de voordeur al dit soort punten kunnen tijdens de rondvraag ter tafel worden gebracht.

Kortom alles over het quorum, de begroting, de jaarrekening, het incassobesluit, de MJOP niets is ons onbekend.

Geen VvE vergadering is hetzelfde, dat maakt dit werk uniek en afwisselend!

 

Op locatie of op afstand?

Van Elburg kan, indien gewenst, bij u op uw locatie uw (VvE-) vergadering verslaan. Mits de afstand niet te groot is.
Nog handiger is het werken met een voicerecorder of een opname app op uw mobiele telefoon. Veel bedrijven werken tegenwoordig al met een voicerecorder.
Tijdens de vergadering wordt de voicerecorder ingeschakeld en draait gedurende de gehele vergadering mee.

Na afloop van de vergadering wordt het geluidsbestand naar mijn kantoor gestuurd en binnen twee dagen is het geluidsbestand omgezet naar professionele VvE notulen opgemaakt in Twinq of Word, net wat u wilt.

 

 

Veel VvE beheerders werken met Twinq, zo ook Van Elburg Secretariaat.

 

Mail of bel gerust en we bespreken de mogelijkheden,

Gina van Elburg
____________________________________

(+31) 0630619644
Junnerbaan 1
7731 TM Ommen
info@secretariaatvanelburg.nl
Kamer van Koophandel 6379837

Contact

Wilt u meer weten over mijn werkzaamheden zoals de tarieven, de werkwijze, service en bereikbaarheid?

Neem contact op met info@secretariaatvanelburg.nl of bel 06 306 196 44.

   Ik sta u graag te woord.